Goal-Oriented Professor - My Goodness, My Gabbi!

Posts

Jesper cyklar

Han var inte direkt van vid att cykla, han var ju en typisk programmerare och var inte av den äventyrliga sortens kille! Turen börjar på 4500 meters höjd bland moln och kyliga kastvindar vartefter klimatet förändras i takt med att färden når allt lägre höjder. Vegetationen förändras likaså och från att ha startat i ett kargt bergslandskap blir naturen allt grönare och frodigare ju längre ner man kommer i dalen. Så han var faktiskt ganska nervös inför turen som strax skulle påbörjas!